Skip to main content
Tulane Home Tulane Home

GBDS Faculty

John Lefante, PhD
Department Chair, Professor

Hong-Wen Deng, PhD
Professor

Jian Li, PhD
Assistant Professor

Yao-Zhong Liu, MD PhD
Associate Professor

Allison McCoy, PhD
Assistant Professor

Leslie Morgan, PhD
Adjunct Assistant Professor

Leann Myers, PhD
Professor

Tianhua (Tim) Niu, MS, ScD
Clinical Assistant Professor

Huaizhen Qin, PhD
Assistant Professor

Jeffrey Shaffer, PhD
Clinical Assistant Professor

Arti Shankar, PhD
Clinical Associate Professor

Hui Shen, PhD
Assistant Professor

Wan Tang, PhD
Clinical Associate Professor

Yu-Ping Wang, PhD
Adjunct Associate Professor

Lan-Juan (Jean) Zhao, PhD
Clinical Assistant Professor